Cập nhật tình hình đơn hàng trong giai đoạn Covid-19

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ngày càng tăng cao trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng thời cần phải tuân thủ các hướng dẫn từ Chính phủ để ngăn sự lây lan của virus, công tác tại sản xuất tại Saigon Uniform đang bị ảnh hưởng, bao gồm:

Công tác thu mua vải – quy định hạn chế di chuyển
Công tác cắt/ may/ in/ thêu – quy định hạn chế về tụ tập đông người

Cập nhật tình hình đơn hàng trong giai đoạn Covid-19

Hiện tại, Saigon Uniform đang cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những đơn hàng có nguy cơ trễ tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Cảm ơn Quý khách đã thông cảm và đồng hành cùng Saigon Uniform trong giai đoạn khó khăn hiện nay.